ประกันภัยระยะยาวให้ผู้ถือเมืองไทยประกันชีวิตเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปีตราบเท่าที่ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันภัยที่จำเป็น นโยบายนี้จะไม่สะสมมูลค่าเงินสด นโยบายการประกันระยะยาวจะให้การคุ้มครองผู้ถือครองเนื่องจากความตายและไม่มีอะไรอื่น บริษัท ประกันภัยส่วนใหญ่จะขายนโยบายการประกันระยะยาวที่มีตัวเลือกที่แตกต่างกันจำนวนมากเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ นโยบายระยะยาวอาจใช้เวลาหนึ่งปีหรือมากกว่า

เมืองประกันชีวิตระยะยาวจะมีขึ้นในหินลูกค้า

สามารถเลือกที่จะเมืองประกันชีวิตในอัตราที่กำหนดหรือในระดับที่เพิ่มขึ้นและพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เห็นสมควรในอนาคต มีระยะเวลาการรับประกันนโยบายการต่ออายุและเงื่อนไขการต่ออายุประจำปีสำหรับลูกค้าที่ซื้อได้ถูกออกแบบมาสำหรับภาคเฉพาะและส่วนใหญ่จัดหาให้โดยนายจ้างให้กับพนักงาน เมืองประกันชีวิตโดยอุบัติเหตุเป็นผลิตภัณฑ์ประกันที่ครอบคลุมผู้ถือกรมธรรม์เมื่อพวกเขาตายเนื่องจากอุบัติเหตุ จะครอบคลุมอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บส่วนใหญ่รวมถึงคนทำงาน นโยบายเหล่านี้มักจะครอบคลุมถึงการสูญเสียอุบัติเหตุของแขนขา

การสูญเสียการได้ยิน ฯลฯ ดังนั้นหากคุณที่ตั้งใจที่จะสูญเสียนิ้วมือในที่ทำงานมีการจ่ายเงินชุดที่จะได้รับการคุ้มครองโดยการประกันเป็น เนื่องจากนโยบายนี้ครอบคลุมเฉพาะเมืองประกันชีวิตนโยบายเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากและราคาไม่แพงและเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในงานที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตามคุณจะต้องอ่านนโยบายการพิมพ์ที่ดีเพราะปกติแล้วจะไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายเพื่อความสุขหรือการทำงานหรือตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานในกองทัพอากาศหรือเครื่องบินเจ็ตบินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เมืองประกันชีวิตการประกันชีวิตถาวรจะรวมถึงการรายงานอุบัติเหตุในแผนเต็มเช่นกัน

อย่างไรก็ตามควรวางแผนล่วงหน้าและคิดล่วงหน้า

ความคุ้มครองนี้จะให้ทรัพยากรทางการเงินแก่คู่สมรสและบุตรที่ไม่ควรเกิดขึ้น เศรษฐกิจในปัจจุบันเต็มไปด้วยความผาสุก มันไม่แน่นอนและไม่อาจคาดการณ์ได้ การค้นหาความคุ้มครองที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างชัดเจน มีหลายประเภทของความคุ้มครองรวมถึงการร่วมประกันชีวิตระยะยาวและไม่มีเมืองประกันชีวิตทางกาย มันเป็นความจริงที่เป็นคนที่ได้รับเก่าจะกลายเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม

บริษัทเมืองประกันชีวิตด้านสุขภาพและมีอาการป่วยหรือพิการมากที่สุด นี่คือที่รับประกันความคุ้มครองเข้ามาชนิดของการประกันนี้มีการป้องกันสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง คนอายุระหว่าง 50-85 ได้รับการรับรองการยอมรับสำหรับการประกันชีวิตนี้ ไม่มีคำถามสุขภาพที่จะตอบและการสอบทางกายภาพหรือการทดสอบทางการแพทย์ที่จะใช้ นอกจากนี้การประกันภัยไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากบุคคลที่มีอายุมากขึ้นและเบี้ยประกันภัยยังไม่เพิ่มขึ้น